HQ Architecture + [Spain]

Passeig de Cinto Verdaguer, 1, 17310 Lloret de Mar, Catalogna, Spagna: Casa De La Cultura Di Lloret De Mar De Daniel MÒDOL
Daniel Mòdol

La volumetria mira de combinar el fet físic del front a la plaça Pere Torrent amb la cerca que cadascun dels edificis esdevinguin aparents i significats des de la percepció exterior.

Daniel Mòdol

L’ordre i posició dels edificis aixecant-se cap el nord-oest respon per una banda al criteri d’orientació correcta com a principal estratègia de sostenibilitat i per altra fer explicatiu el final de l’edifici des de la plaça.

Daniel Mòdol

La coberta més alta que recull la barra de l’escola de formació d’adults i la sala mirador cobreix el pati d’exposicions, posant en relació el conjunt amb les edificacions existents. El joc de nivells intenta allargar la plaça en el seu sentit longitudinal, fent relliscar el seu nivell actual fins a la sala polivalent, que esdevé un gran pati de llums cobert on s’hi aboquen tots els usos.

Daniel Mòdol

Aquest gran buit permet al visitant identificar els diferents edificis que conformen el conjunt. El pati del fons connectat visualment amb la sala incorpora l’ús de pati d’exposicions i pati de lectura ocasional semicobert per la visera de l’edifici administratiu des d’on es percep al fons la plaça i el carrer lateral.

Daniel Mòdol

A la planta soterrani -2 s'hi situa l’aparcament. L'accés és des de l’aparcament existent situat sota la plaça Pere Torrent mitjançant una rampa que salva el desnivell entre els dos aparcaments. Dins l’aparcament es situen dos nuclis de comunicacions verticals, per un d’ells s’accedeix a la plaça i l’altre, al carrer Torrentó. La planta soterrani -1 està ocupada per biblioteca (zona sud-est) i per sales multifuncionals (zona nord-oest).

Daniel Mòdol

Aquestes dues zones es troben comunicades directament entre elles. La zona de la biblioteca es tracta de la zona infantil, fons general i dues sales per a tallers i treball; aquesta zona està vinculada al pati exterior per tal de poder realitzar altres tipus d’activitats vinculades a la biblioteca. A la zona de sales multifuncionals hi destaca una sala polivalent i la sala d’exposicions a doble alçada amb accés a un pati exterior i vinculada a la planta baixa mitjançant una rampa oberta a l’exposició.

Daniel Mòdol

A la planta baixa hi ha part de biblioteca, una zona per casal d’avis i un vestíbul amb un nucli de comunicacions vertical que dóna accés a la zona administrativa. Tant a la biblioteca com al casal d’avis s'hi pot accedir tant des de els carrers laterals com des de la plaça Pere Torrent, i a més des d’un pati central. Les façanes es mantenen alineades al vial al que donen front, mentre que les façanes del passatge interior es van obrint i tancant, generant diferents dilatacions.

Daniel Mòdol

La planta primera està formada per una gran caixa ocupada per biblioteca, un altre cos compost per diferents dependències del casal d’avis i una zona vora la mitgera ocupada també per zona de biblioteca i un vestíbul que comunica tots dos usos. A la planta segona es distribueixen diferents sales pel departament de benestar i família. La coberta sobre el cos de biblioteca és accessible des de la mateixa biblioteca.

Daniel Mòdol

Part de la coberta sobre el casal també és accessible per els usuaris del mateix casal. La planta tercera i quarta tenen una mateixa estructura: una caixa que vola sobre el passatge interior i un altre cos alineat a la mitgera. Les dues plantes estan destinades a la formació d’adults en la seva totalitat a excepció de l’ala vora la mitgera de la planta quarta que s’utilitza com a sales de màquines. Arquitecto Daniel Mòdol.

Daniel Mòdol
Daniel Mòdol
Daniel Mòdol
Daniel Mòdol

Location: Lloret de Mar Girona Spain Architects: Daniel Mòdol Collaborators: Grupo Jg, Instalaciones Area: 8,460.30 sqm Budget: € 11.096.393 Year: 2011

2.3/10 (764)
Tags:

Passeig de Cinto Verdaguer, 1, 17310 Lloret de Mar, Catalogna, Spagna: Casa De La Cultura Di Lloret De Mar De Daniel MÒDOL {Spain}