HQ Architecture:
Bangalore (Karnataka)

Random for design: