HQ Architecture:
Matsuzaka (Tozawa)

Random for design: