HQ Architecture:
Jesse Reiser + Nanako Umemoto

Random for design: