HQ Architecture:
Boston (Massachusetts)

Random for design: