HQ Architecture:
Wainscott (New)

Random for design: