HQ Architecture:
KO+KO Architects

Random for design: